دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6471
تعداد نوشته ها : 25
تعداد نظرات : 5
Rss
طراح قالب

 

زکات زیبایی پاکدامنی است ...

دسته ها :
چهارشنبه شانزدهم 2 1388

 

میوه ی عفت کم شدن اندوه هاست ...

دسته ها :
چهارشنبه شانزدهم 2 1388

شخصیت ما تظاهر بیرونی تصویر ذهنی از خود ماست...

دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

شما نسبت به آنچه قبول می کنید تغییر ماهیت می دهید ...

دسته ها :
دوشنبه سی یکم 1 1388

همه ی کوچه های شیطان بن بست است...

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388

شتاب برای رسیدن به فردا امروزت را تباه می کند ...

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388

هر کس به خدا توکل کند کار او نیز آسان میشود ...

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388

اوضاع زمانی بهتر میشود که ما بهتر باشیم...

دسته ها :
دوشنبه هفدهم 1 1388

انسان خالق شرایط است نه زائیده ی آن ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

خنده آفتاب روح است ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

صادق باش ولی ساده نباش ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

مرنج و مرنجان ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

اولین و آخرین خبر: همه چیز در دست با کفایت اوست ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

طلا با آتش ناب می شود انسان با سختی ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

هیچ وقت به دنبال محبت نگرد بلکه محبت را خودت بیافرین ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

وقتی درباره ی دیگران قضاوت می کنی آنان را تعریف نمی کنی خودت را تعریف می کنی ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

هنوز نمی دانم این که زمزمه می کنم داستان بودنم است یا تکرار قصه بودنم ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

من یک مسافرم یک دریانورد و هر روز منطقه ای بکر در قلمرو وجودم کشف می کنم ...

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
مهم نیست قفل ها دست کیست مهم این است کلیدها دست خد است ...
دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
  زندگی غرق شدن در حوضچه ی اکنون است ...
دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
اگر چه کشتی ها در لنگرگاه در امان اند اما آن ها را برای این کار نساخته اند ...
دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
هیچ راه درستی برای انجام کار اشتباه وجود ندارد ...
دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
دریا به دشواری گل آلود می شود جویبار به هر بهانه ای...
دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388

 به نام خداوند بخشنده ی مهربان

دسته ها :
شنبه پانزدهم 1 1388
X